O nás

SIRÉNČATÁ

Detský spevácky zbor Sirénčatá vznikol v roku 2023 pri mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s ambíciou  podporiť formovanie nových generácií zborových spevákov a nadviazať tak na tradície zborového spevu na Slovensku. Členmi telesa sa stali deti vo veku 6 až 12 rokov, ktoré boli vybrané na základe konkurzov realizovaných v jarných mesiacoch na pôde bratislavských staromestských základných škôl. Nácviky zboru sa začali konať v septembri 2023 a mladí speváci sa stretávajú dvakrát týždenne. Detský spevácky zbor Sirénčatá úzko spolupracuje s partnerskými staromestskými telesami, ženským zborom Les Sirenès a mužským zborom Les Marins, po boku ktorých už absolvoval aj svoje premiérové vystúpenie. Zakladateľom a dirigentom zboru je Lukáš Kunst.


LUKÁŠ KUNST

Lukáš Kunst sa venoval spevu najprv v detskom zbore Kantiléna pri Filharmónii Brno, kde účinkoval napr. ako detský sólista v pražskom Rudolfíne a Národnom divadle Brno. Potom študoval operný spev u MgA. Ireny Vašíčkovej-Pollini a organ u MgA. Zdeňka Špatky. Operný spev ďalej študoval na Cirkevnom konzervatóriu a na Konzervatóriu v Bratislave. Dirigovanie študoval súkromne u Yevgenia Galatenka a na Medzinárodnom konzervatóriu v Prahe. V roku 2012 dirigoval na Novej scéne v Bratislave muzikál Mozart. Je spoluzakladateľom Komornej opery Bratislava, pôsobil aj ako jej hudobný riaditeľ a dirigent. V súčasnosti je zbormajstrom ženského zboru Les Sirènes

Lukáš Kunst has started his career as a singer in children choir Kantiléna in Brno. Lukáš studied opera singing at State and Church conservatories in Bratislava, took conducting classes in Prague at International conservatory, and consultancy of choir conducting in Bratislava. Currently, Lukáš is a student of a private conservatory PinkHarmony in Zvolen. In 2012, he prepared choir of Bratislava Church conservatory for a musical Mozart, performed in theater Nová Scéna. He collaborated in various music projects with slovak music schools (Hommage a Anna Hrušovská, Kvapka Nádeje, Christmas concert on Bratislava castle), and established Chamber Opera Bratislava in 2014. Over the years, Lukáš cooperated with famous slovak singers as Sisa Sklovská, Terézia Kružliaková, Otakar Klein, Mirka Partlová, Božena Ferancová, Dušan Jarjabek, Ludo Ludha, Jana Bernáthová and many more. In 2016, he introduced his author debut piece, musical-drama performance HOPE in Handlová, with focus on world humanity issues. In June 2018, Lukáš has founded women’s chamber choir Les Sirènes and prepares the ensemble for establishing its position on Slovak music scene.